Tag: เชื้อเพลิงชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพข้อควรรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ

หลายคนคงคุ้นชินกันดีกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเป็นก๊าซที่มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ที่เรารู้จักกันดีในนามของก๊าซชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากการย่อยสลายของพืชและสัตว์ที่เกิดการหมักหมมและย่อยสลายผสมกันเป็นระยะเวลายาวนาน การทับถมกันของซากต่าง ๆ เหล่านี้จะให้เป็นแก๊ส ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการนำเชื้อเพลิงชนิดนี้ไปใช้งานว่ามีความเหมาะสมและมีความซับซ้อนของกระบวนการทำเชื้อเพลิงชนิดนี้ขึ้นหรือไม่   เชื้อเพลิงชีวภาพคืออะไร  ตัวพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของเหลวของแข็งหรือแก๊ส จึงสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันได้เช่นเดียวกันโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างบริสุทธิ์หาได้ตามธรรมชาติไม่มีวันหมดไปตราบใดที่โลกของเรายังไม่ล่มสลายยังมีมวลมนุษย์สัตว์หรือทรัพยากรธรรมชาติอาศัยอยู่ในโลก ก็จัดว่าพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้ก็ยังคงสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ  ในปัจจุบันเชื้อเพลิงชนิดนี้กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เชื้อเพลิงชนิดนี้ยังจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถฟื้นฟูและเริ่มต้นในการสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่ทั้งนี้บอกได้เลยว่าหากโลกของเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างต้นไม้และป่าเขาคอยโอบอุ้มสิ่งต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้ให้เกิดการทับถมเป็นระยะเวลายาวนานอย่างสมบูรณ์ได้นั้น บอกเลยว่าเราก็จะได้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้  ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกแห่งนี้เราจึงควรใส่ใจที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่และมีเชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ในขณะนี้มีการนำเชื้อเพลิงชีวภาพมาทำการค้าขายในเชิงพาณิชย์มากมาย เนื่องจากมีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีสารเจือปนอันตราย สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นของพลังงานเชื้อเพลิงได้ เช่น เอทานอล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซลต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการค่อนข้างมีความสำคัญและหลายหลาย เนื่องจากมีการนำมาทดแทนการใช้น้ำมันที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ทำลายสภาพเครื่องยนต์ อีกทั้งยังเป็นการใช้พลังงานแบบถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางธรรมชาติ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากเศษซากฟอสซิลหรือเศษซากสิ่งทับถมตามธรรมชาตินั้น มีอยู่ค่อนข้างมากมายในโลกของเราเป็นปกติอยู่แล้ว หากมีการนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลราคาให้กับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำและเป็นสิ่งที่ดี  นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้การผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เรียกได้ว่าสามารถทำได้แบบชาวบ้านชาวบ้านก็มีผลผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใช้งานได้แล้วไม่ต้องใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเครื่องมือราคาแพงใด ๆ ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างชัดเจน